Steder i Apartado

Open map
Lokal tid:
15:03:42
Apartado
Administrative Region:Antioquia
Befolkning:189 325
Telefonopkald:
+57-4
Postnummer:
0578xx

Placering på kortet over Colombia

Map SVG
ApartadoApartado
Apartadó

Apartadó

Apartadó
localityLæs mere
Hotel Las 4 Estaciones

Hotel Las 4 Estaciones

Calle 98 #100-20, Apartadó, Apartadó
lodgingLæs mere
Cámara de Comercio de Urabá

Cámara de Comercio de Urabá

Apartadó, Apartadó
point_of_interestLæs mere
Colegio Cooperativo de Apartadó C.A.R.B

Colegio Cooperativo de Apartadó C.A.R.B

Apartadó, Apartadó
schoolLæs mere
Hospital Regional De Urabá

Hospital Regional De Urabá

Carrera 98 #106-28, Apartadó
hospitalLæs mere

Hotel Cuatro Estaciones

Calle 98 # 10-20
lodgingLæs mere
Hotel El Oscar

Hotel El Oscar

Apartadó, Apartadó
lodgingLæs mere

Salón del Reino de los Testigos de Jehová

Calle 105, 99 - 07, Apartadó
churchLæs mere
Corrugados del Darién S.A.

Corrugados del Darién S.A.

Kilometro 2 vía a Turbo, Apartadó
point_of_interestLæs mere
Escuela de Conducción Uraba

Escuela de Conducción Uraba

Kra 100 # 103B-25 Diagonal a la alcaldia, Via Al Hospital Antonio Roldan Betancur, Apartadó
point_of_interestLæs mere

Restaurante Sianith

Carrera 97 # 96 -21, Apartadó
restaurantLæs mere
Digmaran Hotel

Digmaran Hotel

Carrera 101 #96 - 04, Apartadó, Apartadó
lodgingLæs mere

Catarinos - Alimentação Especializada, Lda

Quinta da Relva Apartado 8160
foodLæs mere
Ciudadela Educativa y Cultural Puerta del Sol

Ciudadela Educativa y Cultural Puerta del Sol

92, Apartadó, Apartadó
point_of_interestLæs mere
Institución Educativa Jose Joaquin Velez

Institución Educativa Jose Joaquin Velez

Apartadó, Apartadó
schoolLæs mere
Colegio Adventista de Apartadó

Colegio Adventista de Apartadó

92, Apartadó, Apartadó
schoolLæs mere
Luna Chat

Banco Agrario De Colombia

62, Apartadó, Apartadó
bankLæs mere
Alameda de Santar, Lda

Alameda de Santar, Lda

Rua do Picoto Apartado 38, Santar
foodLæs mere

Cabo de Hornos

Cabo de Hornos
localityLæs mere

📑 Apartado alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning