Steder i Apartado

Lokal tid:
16:18:02
Apartado
Departament:Antioquia
Befolkning:189 325
Telefonopkald:
+57-4
Postnummer:
0578xx

Placering på kortet over Colombia

Map SVG
ApartadoApartado
Apartadó

Apartadó

Apartadó
localityLæs mere
Hotel Las 4 Estaciones

Hotel Las 4 Estaciones

Calle 98 #100-20, Apartadó, Apartadó
lodgingLæs mere
Chamber of Commerce of Urabá

Chamber of Commerce of Urabá

Apartadó, Apartadó
point_of_interestLæs mere
Cooperative College de Apartadó C.A.R.B

Cooperative College de Apartadó C.A.R.B

Apartadó, Apartadó
schoolLæs mere
Hospital Regional de Urab

Hospital Regional de Urab

Carrera 98 #106-28, Apartadó
hospitalLæs mere

Hotel Cuatro Estaciones

Calle 98 # 10-20
lodgingLæs mere
Hotel El Oscar

Hotel El Oscar

Apartadó, Apartadó
lodgingLæs mere

📑 Apartado alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning